Energetikai Tanúsítvány
A lakás zöldkártyája

 

A kormány 176/2008. sz. rendelete értelmében Energetikai Tanúsítvány szükséges:

• új épületek esetében: az ingatlan használatbavételi engedélyéhez;
• meglévő épületek esetében: az ingatlan tulajdonjog átruházásakor illetve tartós - egy évet meghaladó – bérbeadásakor;
• 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.
A 2013. január 1-től a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint az energetikai tanúsítványokat egy elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító köteles hitelesíttetni.Mit nevezünk Hiteles Energetikai Tanúsítványnak?

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány a másolatai.
A Tanúsítvány 10 évig hatályos.

Amennyiben a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.
Energia-megtakarításra irányuló javaslat

A Tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére, kivéve, ha arra nincs ésszerű lehetőség.
Épület kategóriák

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet három épülettípusra határoz meg követelmény értéket: lakó-, iroda- és oktatási épületre. Az ezekbe a kategóriákba be nem sorolható épülettípusokra a tanúsítónak, a rendeletben meghatározott szabályok, előírások szerint kell követelményértéket meghatároznia, és az alapján besorolni az épületet a megfelelő kategóriába.