Energetikai tanúsítvány
Besorolás jelentése

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen az adott épület energiafogyasztása a referenciaértékhez viszonyítva. Az átlagos lakásállomány a követelményhez képest 50-90%-kal több energiát használ.

2016.január 1-től átalakul az energetikai besorolás rendszere. A korábbi „A+”-tól „I”-ig terjedő besorolás helyett az új skála a legkedvezőbb "AA++" kategóriától a legkedvezőtlenebb "JJ" kategóriáig terjed.

„BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeletetési egységre, ha az épület egésze megfelel a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknek is.

A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése az alábbi táblázat szerint:


Maga a címke, a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. A Tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.

A Tanúsítványnak egyik, szinte legfontosabb része a tanúsító szakember javaslata, amelyben az energiatudatos használatra ad tanácsot és egyben rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira.

A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.

A tulajdonos kérésére és költségére, az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthető.