Mérnöki szolgáltatások
Beruházás lebonyolítás

 


Egy építőipari beruházás szerteágazó feladatainak megfelelő kézben tartása, irányítása elengedhetetlen megfelelő megvalósításhoz.

Szakembereink a szükséges gyakorlattal és szakmai tudással állnak Ügyfeleink rendelkezésére.


Röviden, mivel is foglalkozik a beruházás lebonyolító:

Előkészítési, tervezési fázisban:

  - szükség szerint előtanulmányokat készíttet (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány)
  - az építtető általános megbízottjaként közreműködik a hatósági engedélyek megszerzésénél
  - a kivitelezési dokumentációt az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben elkészítteti
  - a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívást elkészíti, a dokumentációt elkészítteti,a követelményeket
    megfogalmazza, az ajánlatadók kérdéseit megválaszolja
  - meghatározza a beruházás megindításához szükséges személyi feltételeket, előkészíti a döntéseket
  - közreműködik az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásánál
  - építtető általános megbízottjaként az építtető nevében szerződéseket köt
  - a beruházás gazdasági számításait (ráfordítások, árindex, megtérülési mutatók, hozam stb.), a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslést
    előkészíti
Kivitelezési fázisban:

  - figyelemmel kíséri az építőipari kivitelezési tevékenységet
  - figyelemmel kíséri az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási,
    parkosítási munkálatok az építménnyel együtt történő megvalósulását
  - elő- és utókalkulációs elemzéseket készít
  - közreműködik a műszaki átadás-átvétel során