Mérnöki szolgáltatások
Felelős műszaki vezetés

 


Építőipari kivitelezési tevékenységet a Vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha rendelkezik a megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

Az Kivitelezők számára a megfelelő szakmai gyakorlattal és jogosultsággal rendelkező szakemberekkel állunk rendelkezésére az alábbi szakterületeken:

  - Építési szakterület
  - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
    A felelős műszaki vezető legfőbb feladatai röviden:

  - az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi,
    műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési)
    engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése
  - az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése
  - a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása
  - a kitűzés helyességének ellenőrzése
  - a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése
  - az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása
  - az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez tartozó nyilatkozat megtétele
  - annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább
    az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése


Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan - építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót.