Mérnöki szolgáltatások
Felelős műszaki vezetés

Építőipari kivitelezési tevékenységet a Vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha rendelkezik a megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

Az Kivitelezők számára a megfelelő szakmai gyakorlattal és jogosultsággal rendelkező szakemberekkel állunk rendelkezésére az alábbi szakterületeken:
- építési szakterület
- mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

A felelős műszaki vezető legfőbb feladatai röviden:
- az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi,
- műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési)
- engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése
- az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése
- a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása
- a kitűzés helyességének ellenőrzése
- a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése
- az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása
- az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez tartozó nyilatkozat megtétele
- annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább
- az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése

Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan - építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót.