Mérnöki szolgáltatások
Beruházás lebonyolítás

Egy építőipari beruházás szerteágazó feladatainak megfelelő kézben tartása, irányítása elengedhetetlen megfelelő megvalósításhoz.

Szakembereink a szükséges gyakorlattal és szakmai tudással állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Röviden, mivel is foglalkozik a beruházás lebonyolító:

Előkészítési, tervezési fázisban:
- szükség szerint előtanulmányokat készíttet (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány)
- az építtető általános megbízottjaként közreműködik a hatósági engedélyek megszerzésénél
- a kivitelezési dokumentációt az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben elkészítteti
- a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívást elkészíti, a dokumentációt elkészítteti,a követelményeket
- megfogalmazza, az ajánlatadók kérdéseit megválaszolja
- meghatározza a beruházás megindításához szükséges személyi feltételeket, előkészíti a döntéseket
- közreműködik az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásánál
- építtető általános megbízottjaként az építtető nevében szerződéseket köt
- a beruházás gazdasági számításait (ráfordítások, árindex, megtérülési mutatók, hozam stb.), a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslést előkészíti

Kivitelezési fázisban:
- figyelemmel kíséri az építőipari kivitelezési tevékenységet
- figyelemmel kíséri az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási,
- parkosítási munkálatok az építménnyel együtt történő megvalósulását
- elő- és utókalkulációs elemzéseket készít
- közreműködik a műszaki átadás-átvétel során