Mérnöki szolgáltatások
Műszaki szakértés

Megbízóink számára a megfelelő szakmai gyakorlattal, különleges szakértelemmel és jogosultsággal rendelkező szakemberekkel állunk rendelkezésére.

Az építőipar az alábbi legfontosabb területeit lefedve nyújtunk segítséget a felmerült kérdés, probléma mélyre ható vizsgálata és megoldása során:
- építési beruházási szakértés (SZB)
- épületszerkezeti szakértés (SZÉS2)
- építési szakipari szakértés (SZÉS9)
- építési szerelőipari szakértés (SZÉS10)
- vízgazdálkodási építmények szakértése (SZÉM3)

Fentiek a gyakorlaban azt jelentik, hogy az építési telek vásárlástól, az esetleg rajta lévő épület műszaki állapotának megállapításán keresztül, az tervezés és a kivitelezés minőségén át, sőt a szavatosság ideje alatti meghibásodás, a felmerülő kivitelezés közbeni vagy kivitelezés befejezése utáni hibák okainak a feltárása, az esetleges felelősség megállapítása, a megoldási javaslatok kidolgozása is egyaránt a műszaki szakértői tevékenységünk részét képezi.

A szakvélemény fajtái a szakértői tevékenység munkaigénye szerint lehet:
- egyszerű szakvélemény, amelynél a megkapott vagy beszerezhető adatok, továbbá a szemrevételezéses vizsgálattal beszerezhető információk mérlegelésével a szakértői állásfoglalás kialakítható
- részletes szakvélemény, amikor szükség van arra, hogy a műszaki szakértő ellenőrző méréseket, illetve vizsgálatokat is végezzen, és az értékelést a részletes vizsgálatokra, valamint számításokra alapozza
- részletes szakvélemény felméréssel, amikor a szakértőnek felméréssel, feltárással kell az adatok egy részét, például: az épület geometriai adatait beszereznie.

A szakvélemények jellege lehet (például):
- állagmegóvó szakvélemény
- az épületre (építményre), illetve állapotának módosítására (felújításra, korszerűsítésre, átalakításra, bővítésre, szanálásra stb.) vonatkozó elvi kérdésekkel, megoldási javaslatokkal foglalkozó szakvélemény
- a megbízó által feltett szakmai, műszaki kédéseket (például: mi a hiba oka?) megválaszoló szakvélemény
- szakmai tanácsadás, például: tervezési, beruházási, koncepció-kialakítási, építés-szervezési, építés-kivitelezési, illetve egyéb építészeti, építőipari, építésügyi és ingatlanszakmai ügyekben.

A műszaki szakvélemény az alábbi főbb pontokat tartalmazza:
- a vizsgálat tárgyának ismertetése, a vizsgálati eljárásokra és eszközökre tett javaslatok valamint a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó részletes adatok megállapítása
- a vizsgálat módszerének, eredményének rövid ismertetését
- a szakmai megállapítások összefoglalását (szakmai ténymegállapítás)
- a szakmai ténymegállapításból levont következtetéseket, utalva azok bizonyosságára vagy a valószínűség fokára, ezek keretében a feltett kérdésekre adott válaszokat (a véleményt) is magában foglalja a műszaki szakértői szakvélemény.

A műszaki szakértőnek (igazságügyi műszaki szakértőnek) véleménye megalkotásánál értékelnie kell az ügyben esetleg már lefolytatott vizsgálatok adatait és megállapitásait is.